aż I {{/stl_13}}{{stl_8}}spój. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy zdania współrzędne; zdanie drugie uwydatnia treść zdania pierwszego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bardzo cierpiał, aż w końcu nie wytrzymał. Spokojnie siedzieli, aż tu nagle wali się strop. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy zdanie nadrzędne ze zdaniem podrzędnym, wyrażającym stopień nasilenia czegoś, granicę czasową, moment zakończenia czynności': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pracuj tak długo, aż skończysz. Oszczędzał systematycznie, aż zgromadził pokaźną kwotę. Pukał, aż ktoś wyszedł. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}aż II {{/stl_13}}{{stl_8}}mod. {{/stl_8}}{{stl_7}}'tym słowem mówiący sygnalizuje, że zasięg przestrzenny lub czasowy, wielkość, liczba, miara czegoś, stopień intensywności jakiejś cechy są duże w stosunku do tego, czego można by się spodziewać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ten dom ma aż trzydzieści pięter. Goście siedzieli aż do północy. Zjadł aż pięć bułek. Zawodnik zdobył aż sześćdziesiąt punktów. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.